ĐỒNG CHỦ BIÊN
Ts. NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
- Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN:
Tiến Sỹ : NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu : NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
Giáo Sư, Tiến Sỹ Khoa Học:ĐINH NGỌC LÂN
Bác Sỹ , Đại Tá : NGUYỄN ĐỨC THÔNG
Tiến Sỹ :NGUYỄN ĐỨC TRẠCH
VÀ MỘT SỐ TÁC GIẢ CỘNG TÁC VIÊN KHÁC
...
Chào mừng bạn đến với websites của chúng tôi !
Trung tâm CTCS ra đời và hoạt động từ ngày 6 - 9 - 2006 theo quyết định số 121/HĐBT ngày 29 - 7 - 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
...
Tin tức - sự kiện
cảm xúc đầu Xuân sau đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VI (vào giữa tháng 12 năm 1986)
Cuốn sách "Danh ngôn Thế giới Đông Tây Kim Cổ" đã được xuất bản tháng 12 năm 2004 và được đông đảo độc giả yêu mến.
Ngày 31 - 12 -2012, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa & Khoa học - Công nghệ (CTCS) đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ II, Khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2015.
1 2 3 
Bạn cần càiFlash Player đểxem được Clip này.
Liên kết Website