ĐỒNG CHỦ BIÊN
Ts. NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
- Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN:
Tiến Sỹ : NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu : NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
Giáo Sư, Tiến Sỹ Khoa Học:ĐINH NGỌC LÂN
Bác Sỹ , Đại Tá : NGUYỄN ĐỨC THÔNG
Tiến Sỹ :NGUYỄN ĐỨC TRẠCH
VÀ MỘT SỐ TÁC GIẢ CỘNG TÁC VIÊN KHÁC
...
Chào mừng bạn đến với websites của chúng tôi !
Trung tâm CTCS ra đời và hoạt động từ ngày 6 - 9 - 2006 theo quyết định số 121/HĐBT ngày 29 - 7 - 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
...
Sách và Văn hóa phẩm sắp xuất bản
ĐỀ CƯƠNG KHÁI QUÁT

1. Tên sách : CHÙA VIỆT NAM VÀ CÁC THIỀN PHÁI.

2. Tác giả : Nhiều tác giả (khoảng 150 Tác ...
Chủ biên : Nguyễn Hoàng Điệp
Tác giả : GS TS Khoa học Đinh Ngọc Lân, TS Nguyễn Đức Trạch, Họa Sỹ Trương Thảo, Thạc Sỹ Hoàng Ngọc Quỳ, Kỹ Sư Nguyễn Nữ Hoàng Anh và nhiều tác giả khác ...
Chủ biên : Nguyễn Hoàng Điệp.
Tác giả : Hơn 600 tác giả trong nước và quốc tế.
Bộ sách Từ điển địa danh Thế giới và Nhân vật lịch sử gồm 15 tập, dày 22.500 trang, sẽ là bộ Từ ...
1 
Bạn cần càiFlash Player đểxem được Clip này.
Liên kết Website