ĐỒNG CHỦ BIÊN
Ts. NGUYÊN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
- Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN:
Tiến Sỹ : NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP
Nhà Nghiên Cứu : NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
Giáo Sư, Tiến Sỹ Khoa Học:ĐINH NGỌC LÂN
Bác Sỹ , Đại Tá : NGUYỄN ĐỨC THÔNG
Tiến Sỹ :NGUYỄN ĐỨC TRẠCH
VÀ MỘT SỐ TÁC GIẢ CỘNG TÁC VIÊN KHÁC
...
Chào mừng bạn đến với websites của chúng tôi !
Trung tâm CTCS ra đời và hoạt động từ ngày 6 - 9 - 2006 theo quyết định số 121/HĐBT ngày 29 - 7 - 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
...
Ấn phẩm
Chùa Việt Nam các tông phái và thiền phái

ĐỀ CƯƠNG KHÁI QUÁT

1. Tên sách : CHÙA VIỆT NAM VÀ CÁC THIỀN PHÁI.

2. Tác giả : Nhiều tác giả (khoảng 150 Tác giả).

Chủ biên : Nguyễn Hoàng Điệp – (Một chuyên gia đầu ngành đã làm xuất bản 38 năm với gần 500 công trình. Trong đó, có những công trình nổi tiếng : Almanach Những nền văn minh Thế giới, Bách khoa Almanach Người mẹ và phái đẹp, Bộ thông sử Thế giới vạn năm. Đặc biệt, là bộ Tổng tập Nghìn năm Văn hiến Thăng Long. Bộ sách đã được Nhà nước, Chính phủ tặng 5 huân chương và 56 bằng khen) và Hội đồng biên soạn (gồm 60 vị).

3. Khổ thành phẩm : 20,5cm x 31,5cm.

4. Số trang và hình thức in ấn :

- Sách dày khoảng 3000 trang. Ruột sách in giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2. Có khoảng gần 2000 ảnh đen trắng (6x9) minh họa và 32 trang ảnh màu in trên nền giấy couchémat định lượng 100g/m2 (giới thiệu những ngôi chùa thật nổi tiếng của ba miền đất nước Bắc - Trung - Nam; ngoài ra, phần nội dung giới thiệu danh mục các chùa, tên chùa và địa chỉ tọa lạc).

- Bìa cứng in mạ nhũ vàng.

- Bìa sơmi (bọc ngoài) in 4 màu trên nền giấy couchémat định lượng 250g/m2, gấp mép 10cm, láng pê ơ.

- Sách bọc màng co.

- Khi xuất xưởng sách đóng hộp trong thùng cat tông.

- Dự kiến số lượng in : 3000 bản (mỗi chùa có một bản).

- Dự kiến thời gian hoàn thành bản thảo : 30 - 8 - 2014.

- Thời gian đưa in : Quý IV - 2014.
Bạn cần càiFlash Player đểxem được Clip này.
Liên kết Website